Vidas 2 - versjon 2

Capítulo 18: La gente y su cultura

18 åpning

Teksten La gente y su cultura er en artikkel der en journalist intervjuer fire ungdommer fra ulike deler av den spanskspråklige verden. Hun spør hva ungdommene liker best med landet sitt, hva de har lyst til å gjøre i fremtiden, og hva de kan anbefale at journalisten gjør i deres respektive land. Ungdommene er fra Den Dominikanske Republikk, Guatemala, Miami/ Ecuador og Uruguay.

På side 229 kan du lese et dikt av den kubanske dikteren Carilda Oliver Labra.

I kapittel 18 introduseres verbformer kondisjonalis.

Grammatikktema er:

  • Kondisjonalis
  • Verbet gustar
Cappelen Damm