Vidas 2 - versjon 2

Capítulo 17: Gente joven

17 åpning

Kapittel 17 består av tre tekster. I teksten Planes diskuterer Eva og Elena hva de skal finne på samme kveld. I teksten kommer det også fram noen forskjeller mellom å være ung i Spania og i Norge.

I kapittel 17 skal du også lese om spansk musikk og spansk film. Tekstene Música en español og Cine en español gir et innblikk i spansk film- og musikkverden.

I dette kapitlet presenteres verbformen futurum. Det er viktig at du lærer deg denne slik at du kan snakke om framtiden.

Grammatikktema er:

  • Presens futurum
Cappelen Damm