Vidas 2 - versjon 2

Capítulo 15: América Latina hoy

15 åpning

Kapittel 15 handler om dagens Latin-Amerika. Clara har reist til Venezuela der hun jobber som lege i Brigada Médica Cubana. Hun publiserer en artikkel i den kubanske avisen Juventud rebelde der hun intervjuer fire latinamerikanske ungdommer fra Bolivia, Argentina, Mexico og Colombia. Hver av ungdommene forteller om situasjonen og utfordringene i landet sitt.

Grammatikktema er:

  • Veksling mellom verbtidene imperfecto, indefinido og presens perfektum
  • Verbet seguir + gerundium
Cappelen Damm