Vidas 2 - versjon 2

Capítulo 14: España hoy

14 åpning

Kapittel 14 består av tre tekster som presenterer ulike sider av livet i dagens Spania: La España moderna, La España cultural og Los españoles hoy. Her kan du lese om spansk historie, om ulike severdigheter og monumenter, og om hvordan hverdagslivet arter seg for spanjoler flest. Det er Javier og David som leser disse artiklene i en norsk lærebok for spanskelever…

Grammatikktema er:

  • Adverb på –mente
  • Uttrykk med se
  • Uttrykke prosent på spansk
Cappelen Damm