Vidas 2 - versjon 2

Capítulo 13: América Latina en el siglo XX

13 åpning

I kapittel 13 lærer du om Latin-Amerikas historie. Marcelo lager en fotoreportasje for avisen El Mercurio om noen av de viktigste øyeblikkene i latinamerikansk historie i det tyvende århundret. På side 166 kan du lese noen punkter som oppsummerer tendensene. Etter å ha arbeidet med kapittel 13 skal du kunne fortelle enkelt om viktige historiske hendelser og personer.

Grammatikktema er:

  • Forskjeller i bruk av imperfecto og indefinido
Cappelen Damm