Vidas 2 - versjon 2

Capítulo 10: Navidad

kapittel 10

Kapittel 10 handler om julefeiring i Chile og i Spania. I teksten La Navidad de Marcelo sammenligner Marcelo julefeiringen i Chile med julen i Norge. Noe er likt, men mye er nokså forskjellig.  I tekstene La Navidad de Eva og Navidad en España lærer du om hvordan julefeiringen i Spania foregår. Du vil lære å sammenlikne tradisjoner i Norge og den spansktalende verden.


Grammatikktema er:

  • ubestemte mengdeord
  • forskjellen mellom indefinido og presens perfektum
Cappelen Damm