Vidas 2 - versjon 2

Capítulo 3: Clara en Cuba

Cuba

I teksten Clara en la Red blir du enda bedre kjent med Clara fra Cuba. Teksten er satt opp som en facebookside der Clara har lagt ut opplysninger om seg selv, hvilke interesser hun har og hva hun liker. Hun spør også vennene sine hva de liker, og verbene gustar, parecer og interesar er viktige å lære seg. I kapittel 3 skal du også lære litt mer om landet Cuba og på side 47 kan du lese mer om dette.

Grammatikktema for kapittel 3 er:

  • Gradbøyning av adjektiver
  • Verbet gustar
  • Verbene interesar og parecer
Cappelen Damm