Vidas 2 - versjon 2

Mini-grammatikk

Verb

 • Verbene ser og estar
 • Verbene hay og estar
 • Verbet gustar
 • Verbet parecer
 • Diftongerende verb
 • Verb med vokalskifte
 • Refleksive verb
 • Tener que + infinitiv
 • Hay que + infinitiv
 • Ir + a + infinitiv
 • Gerundium
 • Presens perfektum
 • Presens perfektum og plassering av pronomen
 • Acabar de + infinitiv
 • Seguir + gerundium
 • Perfektum på norsk, men ikke på spansk
 • Pretérito indefinido
 • Noen uregelrette verb i indefinido
 • Verb med vokalskifte i pretérito indefinido
 • Verbene ser og ir i indefinido
 • Préterito imperfecto
 • Uregelrette verb i imperfecto
 • Bruk av pretérito indefinido og pretérito imperfecto
 • Presens futurum
 • Futurum ved formodning
 • Condicional
 • Verb som får forandring i stammen i kondisjonalis

Klokka

 • Klokka

Diverse

 • En oversikt over bruken av ordet se
 • Nektelse

Direkte objekt

 • Direkte objektsform

Indirekte objekt

 • Indirekte objektsform

Tidsuttrykk

 • Tidsuttrykk

Pronomen

 • Resiproke pronomen

Spørreord

 • Spørreord

Eiendomsord

 • Eiendomsord
 • Trykksterke former for eiendomsord

Stedsuttrykk

 • Stedsuttrykk

Adjektiv

 • Adjektiv - samsvarsbøyning
 • Plassering av adjektiv
 • Elativ -ísimo
 • Gradbøyning av adjektiv

Pekeord

 • Pekeord

Ubestemte mengdeord

 • Ubestemte mengdeord

Adverb

 • Adverb
Cappelen Damm